Trong thời kỳ hôn nhân vợ, chồng có quyền có tài sản riêng không? ( Đăng Bình)

Văn phòng Luật sư Bách Đạt & Cộng sự trả lời

Tại Điều 32 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 quy định:

“1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

  1. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung”.

Như vậy, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng vẫn có quyền có tài sản riêng. Tài sản này thuộc quyền định đoạt của riêng mỗi người. Trường hợp ly hôn thì không chia tài sản này.