🌻🌻🌻Phật Đản Muộn nhưng không bao giờ trễ..!!! 20 suất quà và 5 căn nhà tại Xã Điện Phong Ae Châu Hoàng đã hoàn thành chu đáo !!! Mong Bà con ấm lòng !!! 🌟🌟🌟