Chủ đầu tư Bách Đạt CORP. Nay chúng tôi khuyến cáo trên thị trường hiện nay có rất nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, dự án của chúng tôilà một trong số đó đã thi công và hoàn thiện và đã tạo được thương hiệu cũng như lòng tin của khách hàng, chính vì vậy nhiều đối tượng đã lợi dụng hình ảnh dự án của chúng tôi để quảng bá cho dự án của họ cụ thể (Dự án Hera Complex Riverside đã bị một số đối tượng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho dự án khác bên cạnh dự án Hera mà không thuộc sản phẩm của chủ đầu tư bách Đạt).

Nay Chúng tôi khuyến cáo đến quý khách hàng được biết để cảnh giác.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn.!