…Về lại Cội Nguồn Châu Hoàng chỉ để muốn bà con biết mặt con cháu Họ Hoàng mãi một tấm lòng thương Bà Con..!!!

Cội Nguồn Giang nắng của ngày hôm nay khi đến 10 nhà Cty Bachdat Châu Hoàng ủng hộ sữa chữa theo nguyện vọng Bà Con Tại phường Đông Giang – Quảng Trị !!!💪💪