🌼🌼🌼 Đi từ 5g sáng về Quãng Trị chỉ mong Đọng lại những khoảng khắc y nghĩa khi về với Cội Nguồn để mang niềm vui đến Ông Bà Họ Hoàng !!!
🌼🌼🌼 Cám ơn Sư Phụ Núi đã dẫn đường và Ae Châu Hoàng Bách Đạt Corp đã toàn tâm hoàn thành xuất sắc các việc được giao !!! Công Đức mãi mãi thuộc về Anh Em !!! Em Chau này mãi mãi nghi nhận – Ghi Nhớ !!!🌼🌼