Chương trình phát quà từ thiện cám ơn bà con đã hợp tác giải phóng các dự của công ty An Phú Qúy và Công Ty Cổ Phần Bách Đạt An.