Toàn cảnh buổi khai mạc và bế mạc giải bóng ném bãi biển thành phố Đà Nẵng, do Công ty Bách Đạt Corp tài trợ đồng quyền.