Ông Đồ cho chữ và Bà già biếu chè

Chương trình  Ông  Đồ cho chữ và Bà già biếu chè tại  Nhà Hàng Chay Tâm Châu.