🍎🍎🍎 Quá Đã khi ghé đến thăm Chúc Tết phụ Huynh Ae Cty được 50 nhà !!! Còn 1 lượt Đa Nẵng nữa Cố lên Châu Hoàng cho hoàn thành Nhiệm vụ Cuối năm 2018. 💪💪💪

Người đăng: Châu Kim vào Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019