💪💪💪 Nhà thứ 2 : Mr Múc có nick là Phong Ngô Văn !!! Anh lái xe Múc cừ đá banh gấu va nghe đồn thứ gi cũng giỏi quất nên la Châu Hoàng em nghe rất đã…có lính mang đi quất nhau với kẻ xấu thì đoã !!! Cố lên Mr Múc : tặng e 50trieu sữa nhà cho Ba Mẹ yên tâm, tặng thưởng nóng lương 13 và Lời Kdoanh đất 2018 đã có 150trieu !!! Sang năm chị sẽ cố găng thưởng nhiều hơn nhe !!!👍👍👍

Người đăng: Châu Kim vào Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019