💪💪💪 Đến Điện Thắng Qnam : Đã Xong gia đình Anh Hoàng Kỉ thuật giám sát đã lam 4 năm…Chị đã thấy dc gánh nặng trai trưởng trong gia đình của Em. !!! Cố lên Hoàng nhé!!! Cuộc đời la chuỗi ngày thử thách !!! Chi sẽ thay em phụ em lo cho Ba Mẹ nhe !!! Hic…Thương lắm Anh Kỉ sư Hiền lành mỗi lần la oan đều chỉ biết im và cà lâm nhưng sau lưng em Châu Hoàng thi la nhân sự như điên !!!

Người đăng: Châu Kim vào Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019