Công Ty Bách Đạt với tinh thần mang đến cho các em ở vùng miền cao có một cơ sở vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho công việc học tập được dễ dàng hơn,  đến nay Công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho việc xây dựng 2 ngôi trường một tại Nam Trà My và 1 Tại Nam Giang, và đây là những hình ảnh đầu tiên, những công việc đầu tiên cho một công trình mang tính nhân văn.

Vận chuyển nguyên vật liệu
Người dân đồng lòng để mang cái chữ về cho con em

Hình ảnh mọi người vác gạch trên vai

Những bức tường đầu tiên đã được dựng lên

Những bức tường đầu tiên đã được dựng lên Một góc của ngôi trường được hoàn thiệnCổng chào

Một góc bên trong một lớp học

Ngôi trường nhìn từ trên cao