CTY TNHH SX & TM Bách Đạt (Bach Dat. Co.Ltd)

Địa chỉ: 38-40-42 Nguyễn Du, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511.2474704
Fax: 0511.384316
Email: chaubachdat@gmail.com
Website: www.bachdatcorp.com
Mã số thuế: 0400489138

Họ tên
Email
Số điện thoại
Tiêu đề

Nội dung